Вашите лични данни се съхраняват и използват съобразено

Регламент(ЕС) 2016/679 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

от 27 април 2016 година

относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни  и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните)
Какви лични данни обработваме?

За да се регистрирате и/или да изпълним Ваша поръчка, Вие като потребител предоставяте следните данни:

- имена

- email адрес

- адрес за доставка

- телефон

- IP адрес

- Име на Фирма и Булсат(по-желание).

Тези данни се запазват и се използват по следния начин:

- email адреса е необходим за регистрация и кореспонденция с Вас.

- имената, адреса за доставка и телефона са необходими за да обработим поръчката Ви и да изпратим пратката до желания от Вас адрес.

- IP адреса се ползва от системата.

- Име на Фирма и Булсат, са необходими за издаване на фактура.

Съгласието за предоставяне на тези данни е неотменна част от отношенията с www.automotivetools.eu. Няма възможност за отказ от тази точка, освен в случаите, в които избирате възможността да пазарувате в наш физически магазин.

Стандарти за сигурност

При трансфера на данни се изполва SSL система за сигурност. Връзката между клиента и уебсайта е криптирана, и всички данни, които се попълват онлайн са максимално защитени.

Външни сайтове използващи вашите данни

Google Analytics за анализиране на трафика и потребителите. Вашият IP адрес се използва за статистика. Ако не желаете тази информация да се използва от Google, можете да забраните използването на бисквитките от Вашия браузър или да активирате IP анонимизация.

Продължителност за съхранението на данни

Вашите лични данни се съхраняват само толкова колкото е необходимо за изпълнение на Вашата поръчка, или докато Вие решите да запазите регистрацията си в www.automotivetools.eu . Възможно е да се наложи по-продължително съхранение поради законови или правни норми.

Вашето право на информация и отказ

Вие може да изискате безплатно, по-всяко време, информация относно личните Ви данни, които са били запазени на www.automotivetools.eu .  Може по всяко време и във всеки един момент да копирате или изтриете вашите лични данни. За целта се срържете с Нас!

Линкове към други уеб страници

www.automotivetools.eu НЕ съдържа линкове към други уеб сайтове. Ние не носим отговорност за съдържание и съхранение на личните ви данни от други уеб страници.

Защита на личните данни

www.automotivetools.eu спазва стриктно Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Управител и Собстевеник на www.automotivetools.eu

"СТЕНЕЛИ ТУЛС" ЕООД

7 май 2018г.